Prohlášení o chraně osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27 dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ("GDPR")

Kdo je správce?

Jsem Radka Drhová , IČ:11684984 se sídlem Spojovací 647, Kamenice-Struhařov, 251 68, Česká republika. Zapsána v živnostenském rejstříku, Městský úřad v Říčanech

e-mail: radka@radkadrhova.cz a provozuji webovou stránku www.radkadrhova.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle +420 608 036 962 nebo na e-mail: radka@radkadrhova.cz

Prohlašuji

prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

- budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

- plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

- umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

  1. poskytování služeb, organizace webinářů, plnění smlouvy vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, dodání zboží, atd,.
  2. vedení účetnictví. Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
  3. marketing - zasílání newsletterů. Vaše osobní údaje (e-mail, jméno, IP adresa), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech  můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
  4.  Pokročilý marketing na základě souhlasu. Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
  5. Fotografická dokumentace, reference, živé akce, workshopy.  Pouze na základě vašeho souhlasu můžu využít vaše fotografie, reference, zpětné vazby apod. a to do doby, než souhlas sami odvoláte.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 Způsoby práce s osobními údaji

Marketing  - automatický. Osobní údaje sděluje fyzická osoba na webové stránce pro daný vstupní magnet do formuláře SmartEmailingu. Jsou to křestní jméno, emailová adresa a informace o produktu, o který má zájem  Uchování a zpracování údajů je prováděno výhradně ve službě SmartEmailing. Obsah a podpora prodeje je doručen návštěvníkovi v několika emailech po sobě. Následně je kontakt v souladu se souhlasem přeřazen do seznamu pro odběr emailových novinek.

Marketing  - individuální. Osobní údaje sděluje fyzická osoba osobně, telefonicky nebo v písemné formě (rozhovor, telefonát, vizitka, poptávkový list, poptávkový email, kontaktní formulář na webu, apod.). Uchování a zpracování údajů je prováděno v aplikaci Office 365 (kontakty,email, úkoly) která pracuje online.

Podpora prodeje. Osobní údaje mohou být použity pro vytvoření publika pro zacílení reklamy. Uchování a zpracování údajů je prováděno v reklamního prostředí Facebook.
Osobní údaje mohou být použity pro optimalizaci webových stránek. Uchování a zpracování údajů je prováděno v  prostředí služeb Google analytics, SmartSupp.

Obchod – automatizovaný prodej. Osobní údaje sděluje fyzická osoba na webové stránce do prodejního formuláře FAPI. Uchování a zpracování údajů je prováděno v aplikacích FAPI a SmartEmailing. Následně je kontaktu doručen automaticky obsah emailem. Po určitém čase je kontakt osloven se žádostí o recenzi. Následně je kontaktu doručován obsah návazného produktu, nebo je přeřazen do odběru emailových novinek v případě, že udělil souhlas s jejich odběrem v prodejním formuláři.

Obchod – individuální prodej.Osobní údaj sděluje fyzická osoba v písemné formě (objednávka, apod.). Uchování a zpracování údajů je prováděno v aplikaci Office 365 (kontakty, email, úkoly) která pracuje online. Osobní údaje jsou dále zpracovávány v aplikaci Excel pro vytvoření faktury.

Administrativa - Účetnictví. Osobní údaje jsou zpracovány pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací.  Osobní údaje jsou zpracovány v účetní aplikaci FAPI. Osobní údaje mohou být vytištěny a v listinné podobě uchovány v místě sídla Správce.

Zálohování dat. Osobní údaje v online aplikacích SmartSelling jsou uloženy na technických zařízeních poskytovatele služby na základě zpracovatelské smlouvy a jsou pravidelně zálohovány na místní úložiště v místě sídla správce.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako, kdyby byly mé vlastní.
Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

Vaše data zůstanou u nás.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

Poskytovatelé hostingu a serverových služeb

Hosting webů - www.mioweb.cz SmartSelling a.s.Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, IČ: 29210372

Domény s weby- www.radkadrhova.cz

Redakční systém - Wordpress

Wordpress šablona - MioWeb

Pluginy - SmartSupp Live Chat,   Smartsupp.com s.r.o.,Brno-střed, Veveří, Šumavská 524/31, Česká republika, DIČ: CZ03668681

            - Antispam Bee, Simon Kraft, Friedberger Anlage 8, 60314 Frankfurt am Main

            - Yoast SEO - nepoužívá osobní údaje

Analytika - Google Analytics, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Marketing - Facebook pixel, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Email marketing - SmartEmailing, SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

Fakturace- FAPI –automatické faktury, SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

E-mail - Miowebu
           - SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, IČ: 29210372

Poskytovatel internetového připojení - Vodafone Czech Republic a.s., o, Praha 13, Stodůlky, náměstí Junkových 2808/2 Česká republika, IČ: 25788001

účetní firma na základě zákonné povinnosti ( jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ, stát)

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Co byste dále měli vědět

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pokud byste měli k osobnímúdajům otázky, kontaktujte mě na e-mailové adrese radka@radkadrhova.cz nebo volejte na tel. č. 608036962

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: radka@radkadrhova.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mně můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 60 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 60 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu

 

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že moji zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 01.3.2021 ke stažení v PDF zde

V případě jakékoliv změny našich zásad zpracování osobních údajů, bude nové znění těchto zásad uvedeno na adrese https://radkadrhova.cz/ochrana-osobnich-udaju/ Podívejte se na tuto stránku v libovolný čas, kdy chcete vidět aktuální znění našich zásad zpracování osobních údajů.